Kromiranje aluminija

Popravak četki, brijača, poliranje...
Post Reply
User avatar
King
Naučnik brijač
Posts: 2647
Joined: 04 Mar 2009, 00:00

Kromiranje aluminija

Post by King » 27 Jun 2010, 15:10

Do danas bih dao ruku u vatru da se aluminij ne može kromirati. No evo što sam pronašao na www.galvanizacija.com

"GALVANSKE PREVLAKE NA ALUMINIJU

Aluminij, kao jako elektronegativan metal (E = - 1,66V) lako se oksidira, pa je uvijek i pokriven tankim filmom aluminij-oksida. Da bi se ostvarila dobra adhezija metalne prevlake na površinu aluminija potrebno je odstraniti ovaj oksidni sloj.
Sa druge strane negativna vrijednost elektrodnog potencijala aluminija ukazuje da aluminij može cementacijom taložiti na svoju površinu sve metale iz vodene otopine koji se primjenjuju kao galvanske prevlake (cink, nikl, krom, kositar, bakar, itd.).
Pri galvanskoj obradi mora se izbjeći pojava cementacije. To se postiže specijalnom predobradom aluminija i njegovih legura prije nanašanja metalne prevlake iz klasičnog elektrolita.
Najrašireniji postupak za predobradu aluminija je cinkatni postupak kojim se na površinu aluminija i njegovih legura nanese tanki sloj cinka koji štiti površinu Al od oksidacije i podloga je za nanašanje bakra. Na istaloženi bakar kasnije se može taložiti nikl i krom.
Najveći nedostatak gore navedenog klasičnog cinkatnog postupka je taj da otopina za nanašanje cinkatnog sloja, kao i otopina za elektrolitičko taloženje bakra sadrže cijanide koji su vrlo otrovni.
Poslovna politika galvanizacije ZGR Kovačić je izbjegavanje svih elektrolita na bazi cijanida, zbog čega smo usvojili novi cinkatni postupak koji ne sadrži cijanide.
Nakon cinkatnog postupka bez cijanida kojeg mi koristimo direktno se taloži prevlaka nikla, tako da je izbjegnuta upotreba cijanidnog bakra koji se koristi u klasičnom postupku."

Jedini nedostatak ove firme je u tome što rade isključivo serijske poslove za industriju pa možete zaboraviti to da će vam kromirati brijač, no možda netko tamo nekoga poznaje pa bi se nešto moglo riješiti.
Također nude tzv. DEKORATIVNO KROMIRANJE (na prevlaku sjajnog nikla taloži se sloj dekorativnog kroma debljine 0,3 - 0,5 mikrona, koji predmetu daje prepoznatljiv plavičasti sjaj kroma).
No, ovo sam stavio iz prvenstvenog razloga da ukoliko pronađete nekoga tko osim njih može kromirati aluminij obavezno vodite računa o slijedećem:"Najveći nedostatak gore navedenog klasičnog cinkatnog postupka je taj da otopina za nanašanje cinkatnog sloja, kao i otopina za elektrolitičko taloženje bakra sadrže cijanide koji su vrlo otrovni.
Poslovna politika galvanizacije ZGR Kovačić je izbjegavanje svih elektrolita na bazi cijanida, zbog čega smo usvojili novi cinkatni postupak koji ne sadrži cijanide."
User avatar
King
Naučnik brijač
Posts: 2647
Joined: 04 Mar 2009, 00:00

Post by King » 28 Jun 2010, 10:00

Evo ako nekoga interesira pozlaćivanje, kromiranje, posrebrivanje, "rhodium plating":

http://razoremporium.com/index.php?main ... cts_id=198
User avatar
napoleon
Student brijanja
Posts: 1211
Joined: 23 Nov 2008, 00:00
Location: Zagreb

Post by napoleon » 28 Jun 2010, 12:25

Odlična stranica! 45$ za posrebrivanje... bude mi se davno ugasle ideje... :twisted:
Proklet bio! :mrgreen:
User avatar
King
Naučnik brijač
Posts: 2647
Joined: 04 Mar 2009, 00:00

Post by King » 28 Jun 2010, 14:08

[quote:3acd193828="napoleon"]Odlična stranica! 45$ za posrebrivanje... bude mi se davno ugasle ideje... :twisted:
Proklet bio! :mrgreen:[/quote]

A, u kakvim sam tek ja sad problemima. Stižu mi dva brijača, a oni nude i rodiranje :lol:, a šalju i u HR.
No, jesi li vidio da imaju NOS Gem Juniora iz 1912.
Post Reply

Return to “Ostalo”