Oštrenje na kotikuli-metoda s više kamena u nizu

Post Reply
User avatar
King
Naučnik brijač
Posts: 2647
Joined: 04 Mar 2009, 00:00

Oštrenje na kotikuli-metoda s više kamena u nizu

Post by King » 07 May 2010, 13:53

Donosim još jednu metodu oštrenja na kotikuli koja se naziva progresivna metoda.
Prije samog početka potrebno je objasniti značenje riječi "progresivno". Naime progresija predstavlja napredovanje sa kamena niže gradacije (npr. 1k) prema kamenju više gradacija (3k-5k-8k itd.). Koliko kamena ćemo koristiti u samoj progresiji ovisi prvenstveno o stanju u kojem se britva nalazi prije početka oštrenja i nije isto da li britva ima oštećenja koja je potrebno ukloniti ili je pak samo zatupila redovitom upotrebom.
Gornjom tvrdnjom došli smo i do dva osnovna momenta u samoj progresiji, a to su odabir početnog kamena te moment u kojem je potrebno prijeći na kamen veće gradacije. Bez ova dva uvjeta nema uspješne progresije pa tako ni uspješnog oštrennja.
Kako se ovdje radi prvenstveno o belgijskoj kotikuli kao početnom kamenu onda je potrebno kazati kako taj kamen ima mogućnost postavljanja bevela na britvi koja je zatupila zbog upotrebe, no ukoliko su prisutna veća oštećenja na oštrici potrebno je prije same kotikule ta oštećenja ukloniti s pomoću sintetskog kamena u rasponu grita od 600-1k.
Neki od kamena koje možemo koristiti za takvu namjenu su: Cerax, Tiger, Shapton, Naniwa i DMT. Bitno je napomenuti da će svaki od ovih kamena na oštrici ostaviti tzv. "mikro zube" (oštrica pod velikim povećanjem izgleda kao pila). No, ukoliko želimo oštricu koja je blaga prema koži onda je te mikro zube potrebno ukloniti.
Prilikom postavljanja bevela s pomoću kotikule dobijemo oštricu koja nema te mikro zube i koja će jako teško proći HHT test, no to nas ne treba zabrinjavati jer to je činjenica koju je potrebno prihvatiti. Kod svih ostalih kamena oštrica prilikom postavljanja bevela ima mikro zube i sposobna je proći HHT no to još uvijek ništa ne govori o kvaliteti oštrenja.
No, ukoliko britva kojoj je bevel postavljen na kotikuli ne može proći HHT kako ćemo znati da smo posao odradili? E, idemo vidjeti!
U prvom koraku postavit ćemo bevel s pomoću kotikule. Prije početaka potrebno se uvjeriti da britva nije u stanju obrijati dlake na ruci (ne zaboravite da većina britvi koje ne pružaju ugodno brijanje još uvijek imaju sposobnost brijanja dlaka na ruci). Iz tog razloga ćemo britvu zatupiti na način da oštricom prođemo jedan put po staklenoj čaš ili boci bez pritiska (dovoljna je samo težina britve). Ukoliko i nakon ovoga britva brije dlake na ruci postupak je potrebno ponoviti sve dok ih više ne može obrijati.
Nakon toga podižemo slurry na kotikuli i pristupamo postavljanju bevela na način da radimo naprijed-natrag pokrete po 30 krugova na jednoj strani, a potom na drugoj strani oštrice. nakon toga je potrebo napraviti TNT i TPT testove da vidimo što smo dobili. Za neiskusne koji ne znaju protumačiti ova dva testa može se napraviti i test brijanja dlaka na ruci no nije toliko pouzdan. Ukoliko britva nije prošla testove gornje oštrenje je potrebno ponoviti onoliko puta dok britva ne prođe TNT i TPT test. Kada oštrica počne davati "ljepljivi" osjećaj prilikom TNT i TPT testa znači da smo na kraju postavljanja bevela.
Ukoliko radimo puno serija potrebno je provjeriti širinu svakog bevela i ukoliko su širine neujednačene na užoj strani povećati broj krugova prilikom naprijed-natrag pokreta.
Kada britva prođe TNT i TPT test potrebno je napraviti 30 krugova sa regularnim X pokretima.
U ovom stadiju je potrebno voditi računa da slurry ne postane previše gust jer to ima kontra učinak na oštrinu same britve (razvodnite ga s par kapi vode po potrebi).
Kada smo gotovi s ovim korakom britva je spremna za slijedeći kamen u našoj progresiji koji se može kretati u rasponu 8k-12k. Vodite računa da neki 12k kameni ostavljaju dublje brazde nego 10k kameni (npr. Naniwa) što nije poželjno pa bi ja u ovom slučaju preporučio progresiju 8k i 10k.
Prije same progresije (prelaza na drugi kamen) može se napraviti još 50-ak krugova na kotikuli, ali sa jako razvodnjenim slurryem (ne čista voda, ali voditi računa da je slurry dosta razvodnjen) kako bi se dodatno povećala oštrina.
Nakon posljednjeg kamena u progresiji britvu se ponovo može staviti nakotikulu, ali ovaj put bez slurrya (samo s čistom vodom na kotikuli).
Eto otprilike smo došli do kraja, ali prije samog kraja još ću vam iznijeti neke činjenice i lingvističke pojmove s kojima se susrećemo na stranim stranicama.
"Sharpeness" tj. oštrina se odnosi na pojam koliko je britva u stanju kvalitetno odraditi svoj posao. Na pojam "sharpeness" utjecaj imaju tri fakotora:
1. kut pod kojim se susreću obje strane oštrice (bevel). Na ovaj kut ne možemo previše utjecati jer je određen od strane proizvođača britve, a definira ga "spine" britve. Možemo utjecati utoliko ako stavimo jedan ili više slojeva izolir trake na "spine" i to bi bilo sve što možemo napraviti u pogledu promjene kuta.
2. širina bevela određuje s kolikom lakoćom će britva sjeći dlake i potrebno je uvijek koliko god je to moguće težiti što užem bevelu.
3. prisutnost mikro zuba na oštrici. Kao što sam već rekao prisutnost mikro zuba na oštrici poboljšava oštrinu britve no istovremeno prilikom brijanja ti isti zubi uklanjaju i gornje slojeve kože što dovodi do iritacije. Mikro zube na oštrici uzrokuju sintetski kameni dok kotikula s obzirom na to da su njeni gradivni elementi "garnets" okruglog oblika ne stvara mikro zube na oštrici. Zbog ove činjenice (kotikula ne stvara mikro zube) britve koje se oštre na kotikuli moraju imati izuzetnu oštrinu kako bi kvalitetno brijale.
Na samom kraju mogu kazati da je za progresiju nakon postavljanja bevela sa kotikulom poželjno koristiti kamenje slijedećih gradacija 4k-8k ili pak 5k-10k. Može se koristiti i progresija npr. 3k-8k, ali u tom slučaju je potrebno nešto više vremena provesti na 8k kamenu kako bi se uklonile brazde koje je ostavio 3k kamen.
Post Reply

Return to “Brušenje - tehnike”