Dimenzije brusnog kamenja i stropova

Post Reply
User avatar
King
Naučnik brijač
Posts: 2647
Joined: 04 Mar 2009, 00:00

Dimenzije brusnog kamenja i stropova

Post by King » 30 Oct 2011, 13:19

Evo, kako su se u jednom drugom PDF-u spomenule dimenzije brusnog kamenja i stropova pokušat ću s obzirom na iskustvo iznijeti "idealne" dimenzije brusnog kamenja i stropova. Naime, prilikom odabira brusnog kamenja i stropva (visećih i ručnih) potrebno je voditi računa o tome za koju namjenu će se koristiti: kemenje za uklanjanje oštećenja i postavljanje bevela, kamenje za finiširanje ili ukoliko pričamo o stropovima da li će strop biti za svakodnevno stropanje ili pak namjeravamo na njega nanositi razno-razne paste.
Što se širine tiče, bez obzira na namjenu, kamen ne treba biti širi od 7 cm iz razloga, jer gotovo ni jedna oštrica nije idealno ravna pa se iz tog razloga i koritste X prolazi, a samim time nema potreba za kamenom širim od 7 cm (ćak je i 7 cm možda malo preširoko).
Što se tiće visećih (hanging) stropova ne bi trebalo ići preko 6 cm, jer sve šire od toga ima tedenciju uvijanja prema unutra ili prema vani.
Što se tiće ručnih (paddle) stropova priča je ista kao i s kamenjem, no za razliku od kamenja priilikom stropanja na ručnom stropu na kojem su nanesene paste bolje je da je strop uži kako bi se s pomoću X prolaza kvalitetno završila cijela oštrica, pa u tom slučaju takvi stropovi ne bi trebali biti širi od 4 cm.
No, da bi stvar bila jasnija i preglednija dolje su navedene dimenzije (dužina x širina) ispod kojih ne bi trebalo ići)

1. Brusno kamenje za uklanjanje oštećenja i postavljanje bevela (rang 1k-3k). Traži se nešto veća dužina kamena.

200 x 70 (max. 75)
175 x 70 (max. 75)

2. Brusno kamenje za finiširanje (rang 8k-12k ili pak prirodno kamenje)

175 x 50
150 x 50

3. Viseći stropovi (što duži to bolji, mjera 600 je nekako najstandradnija)

600 x 70
600 x 60
600 x 50

4. Ručni stropovi na koje će se nanositi paste

170 x 40
150 x 50

Eto, to su neke od dimenzija koje su se, bar meni, pokazale savršene.
Inače, posljednih dana sam imao priliku pročitati "honing manual" kojeg je napisao japanski majstor Iwasaki i u kojem su izneseni podaci o pritisku prilikom oštrenje kao i o "putu" povlačenja britve u pojedinim fazama oštrenja na prirodnom kamenju (japanskom).
Između ostalog stoji kako je pritisak potreban da bi se u razumnom roku uklonilo oštećenje nekih 16 kg, pritisak u fazi finiširanja je oko 160 grama, dok je pritisak na ručnim stropovima sa krom oksidom samo težina britve.
Dužina, tj. put koji oštrica prolazi po kamenu je nekih 200 mm u fazi uklanjanja oštećenja i postavljanja bevela, samo 18 mm u fazi poliranja te nekih 100 mm prilikom poliranja na ručnom stropu sa krom oksidom.
Post Reply

Return to “Brusevi-ostalo”